Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje.
2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
3.3. Juridiniai asmenys;
3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis šių taisyklių 3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje.
5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. punktą „Pristatymo taisyklės“).
6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma teviskeskrautuvele.lt duomenų bazėje taip pat, popieriniu formatu, įmonės elektroninės prekybos skyriuje.

Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

7. Užsisakyti prekes teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
7.1. Užsiregistruodamas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
7.2. Nesiregistruodamas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje.
8. Pirkėjas, užsakydamas prekes 7. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
9. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
10. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
11. Pirkėjas, užsiregistruodamas teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
12. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
13. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką krautuvele@teviskesnamai.lt . Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
14. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
15. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 
16. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje 
teviskeskrautuvele.lt teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 9. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo teviskeskrautuvele.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.
17. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
18. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
19. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

Prekių užsakymas, pristatymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

DĖMESIO! Atidžiai perskaitykite šių taisyklių 29 punktą dėl prekių pristatymo.

20. Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršyja 50 Eur, turi teisę į nemokamą prekių pristatymą visoje Lietuvos respublikos teritorijoje, jo nurodytu adresu arba nemokamą prekių pristatymą į vieną iš kurjerio paslaugas teikiančios įmonės DPD  siuntų atsiėmimo taškų DPD PickUp.

20.1. NEMOKAMAS prekių atsiėmimas Alytuje, adresu Daugų g. 5A, Susiformavus prekių krepšelį ir pasirinkus šį prekių atsiėmimo būdą. 

21. Standartinio pristatymo kaina 4,99 Eur. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršyja 50 Eur. Pristatymas vykdomas pirkėjo nurodytų adresu visoje Lietuvoje.
22. Pristatymo į 
DPD PickUp siuntų taškus kaina 3,99. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršyja 50 Eur. Pristatymas vykdomas į pirkėjo pasirinktą DPD PickUp siuntų tašką visoje Lietuvoje. Atsiimant siuntą reikia su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siunta įteikiama tik asmeniui, kurio vardas ir pavardė nurodomi užsakyme. Apie pristatytas į siuntos tašką prekes informuojama SMS žinute. Siunta DPD PickUp siuntos taške saugoma 7 kalendorines dienas.

23. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

24. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
25. Visas prekes pristato DPD kurjerių tarnyba Jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
26. Siuntos klientams yra pristatomos darbo dienomis. Jei gavėjas yra privatus asmuo, pristatymo dieną Jus informuos apie kurjerio atvykimo laiką 1 valandos intervalo tikslumu. Jeigu pristatymo laikas Jums netiks, galėsite pristatymo dieną lengvai pasikeisti SMS žinute ar el. laišku. Jeigu prasilenkėte su DPD kurjeriu, nesijaudinkite, kurjeris vėl bandys Jus surasti dar dvi darbo dienas iš eilės.
​26.1. Esant kliento pageidavimui, prekes norint gauti skubiai, klientas privalo susisiekti su Pardavėju ir aptarti papildomus pristatymo būdus. Už papildomą mokęsti pristatyti prekes gali pats pardavėjas Alytaus mieste, o į kitus miestus gali pristatyti per autobusų siuntų tarnybas ar kitais sutartais būdais. Norint prekes gauti kitais būdais prašome kreiptis klientų aptarnavimo kontaktais nurodytais: 
https://www.teviskeskrautuvele.lt/contact
27. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui iš anksto nurodyti nėra galimybės (išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas dėl pristatymo su Pardavėju susitaria papildomai pagal šių taisyklių 26.1 punktą).
28. Preliminarus pristatymo terminas dienomis yra nurodytas kiekvienos prekės aprašyme.
29. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 9 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
29.1. Prekės esančios pardavėjo sandėlyje pirkėjui, po užsakymo apmokėjimo, pristatomos per 7 darbo dienas visoje Lietuvos teritorijoje. Tai galioja, jei užsakymas suformuojamas darbo dienomis iki 12:00 valandos, kuomet prekės iš sandėlio pateikiamos kurjerių tarnybai. Po šio termino padaryti užsakymai traktuojami jau kitai darbo dienai. Sėkmingai išsiuntus prekes, pirkėjas informuojamas automatine žinute el. paštu bei sms trumposiomis žinutėmis. 
29.2. Prekės nesančios pardavėjo sandėlyje pirkėjui, po užsakymo suformavimo ir apmokėjimo iki kiekvieno pirmadienio 10h, pristatomos per 3-4  darbo dienas visoje Lietuvos teritorijoje, kai tik Pardavėjas jas gauna iš Tiekėjų sandėlių, tuomet prekės iš  Pardavėjo sandėlio pateikiamos kurjerių tarnybai. Po pirmadienio 10h  padaryti užsakymai traktuojami jau kitai darbo savaitei. Sėkmingai išsiuntus prekes, pirkėjas informuojamas automatine žinute el. paštu bei sms trumposiomis žinutėmis. 
29.3. Jei prekė pristatoma pagal individualų užsakymą, galioja individualiai suderinami pristatymo terminai, tačiau maksimali pristatymo trukmė neviršija 3 - 4 savaičių. Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. Preliminarus terminas yra nurodomas kiekvienos prekės kortelėje.
30.  Užsakytos prekės visuomet pristatomos vienu vežimu, o apie skirtingų prekių pristatymo laikus Pirkėjas informuojamas individualiai. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis pagal kliento pageidavimą už papildomą standartinį pristatymo mokestį pagal šių taisyklių 20, 21, 22 punktus.
31. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
32.  Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
33. Priėmus siuntą ir pasirašius manifestą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
34. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
35. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
36. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el.paštu krautuvele@teviskesnamai.lt dėl pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.
37.  Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas 19,00 Eur mokestis . Pristatant siuntą į Kuršių Neriją susisieksime su Jumis asmeniškai.

Atsiskaitymo būdai

38. teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.

39. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
40. Prekių kainos teviskeskrautuvele.lt el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
41. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
41.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą Paysera.lt - apmokėjimas per bankus – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. Atsiskaitant per Paysera.lt - apmokėjimas per bankus mokėjimo sistemą taikomi mažesni lėšų pervedimo mokęsčiai. Klientui, atsiskaitančiam šiuo būdu galioja visos tarpininko Paysera.lt - apmokėjimas per bankus taikomos sąlygos, privilegijos bei taisyklės Plačiau - Paysera.lt - apmokėjimas per bankus taisyklės.

41.2. Atsiskaitymas paprastu bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į teviskeskrautuvele.lt  Paysera banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokęsčiai už pinigų pervedimą į teviskeskrautuvele.lt Paysera banko sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokęsčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas. Dėmesio! Mokant tokiu būdu lėšų įskaitymas vykdomas tik pagal standartinę jūsų naudojamos el. bankininkystės tiekėjo (jūsų banko) tvarką, o pavedimai įskaitomi tik tam tikrais intervalais, atitinkamomis dienomis. Klientas, mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas, pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir užsakymas vykdyti pradedamas tik lėšoms atsiradus teviskeskrautuvele.lt Paysera banko sąskaitoje.

41.3. Atsiskaitymas už prekes banko kortele. .Už prekes iš anksto galima atsiskaityti kreditinėmis ir debetinėmis VISA, MasterCard, Maestro kortelėmis, turinčiomis saugaus atsiskaitymo internete galimybę. Šią galimybę galima aktyvuoti savo interneto banke. Suvedus kortelės turėtojo duomenis, kortelės numerį, galiojimo datą ir CVV kodą, nuo jos sąskaitos iš karto bus nuskaityta užsakymo suma.

42. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
43. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, popierinis tokios sąskaitos variantas įteikiamas kartu su prekėmis, elektroninis - išsiunčiamas el. paštu.

 

Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

Jei norite atšaukti užsakymą, kurio prekių dar negavote, arba atsisakyti tam tikros prekės (-ių) iš dar neįvykdyto, tačiau apmokėto užsakymo ir atgauti pinigus maloniai kviečiame pranešti el. paštu krautuvele@teviskesnamai.lt   Kitu atveju, prašome vadovautis tolesnėmis taisyklėmis:

44. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

45. Prekių grąžinimo prašymą būtina tinkamai atsiųsti klientų aptarnavimo el. paštu krautuvele@teviskesnamai.lt ir sulaukti kol aptarnavimo specialistai susisieks (iki 2 d.d.). Elektroninio laiško temoje būtina nurodyti „Prekių grąžinimas“ ir savo keturių skaitmenų užsakymo numerį, pvz.: Prekių grąžinimas 1234. Užsakymo numeris pateikiamas sąskaitoje, bei su užsakymu susijusiuose el. laiškuose, trumposiose žinutėse.

46. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 2 d.d darbo dienas, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos.

47. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Grąžinamas prekes parsiveža teviskeskrautuvele.lt užsakomas kurjeris. Grąžintų prekių būklė patikrinama teviskeskrautuvele.lt darbuotojų, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas standartinis prekių vežimo Lietuvoje mokestis 3,99 Eur.

48. Kurjeris iškviečiamas sekančiai darbo dienai, po gražinimo prašymo gavimo. Apie atvykimą kurjeris dažniausiai praneša telefonu, klientui būtina paruošti ir supakuoti prekes iki atvykstant kurjeriui.

49. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes teviskeskrautuvele.lt atsakomybės neprisiima.

50. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

50.1.  Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
50.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
50.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
50.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
50.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

51. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 50. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

52. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

53.  Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 2 d.d darbo dienas grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

54. teviskeskrautuvele.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

55. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, teviskeskrautuvele.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

56.  SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai, individualiai užsakytoms prekėms, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio, išimtis taikoma grąžinimo reikalavimų neatitinkančioms, tačiau nekokybiškoms prekėms.

Rašyti
Skambinti